Hướng dẫn nhập học, nộp học phí

Hướng dn nhp hc, np hc phí

Tư cách nhp hc

Là nhng em được chp nhn tư cách đã tt nghip trung hc ph thông hoc cơ s tương đương

Tài liu đăng kí

(Người đăng kí )

1. Đơn xin nhp hc ( download trên web )

2. Sơ yếu lý lch ( download trên web )

3. Chng nhn lý lch đi hc được phát hành bi s giáo dc ti chính nước ca mình (hoc tnh văn khoa ca Nht Bn )

4. Chng nhn hc b, chng nhn bng tt nghip trường hc kết thúc cui cùng nước mình.

5. Chng nhn kết qu thi tng kì thi tiếng Nht hoc chng nhn năng lc tiếng Nht

6. Chng nhn hc tiếng Nht

7. nh 5 cái ( 3cm x 4cm )

Tt c nhng tài liu bên trên đu cn phi dch sang tiếng Nht

( Người bo lãnh )

1. Văn bn bo lãnh ( download t trang web )

2. Giy chng nhn tài khon ngân hàng ( mc t 30,000 USD tr lên )

3. Giy xác nhn vic làm hoc giy chng nhn ( giy phép) kinh doanh.

4. Giy chng nhn thu nhp, giy chng nhn np thuế trong vòng 3 năm

5.Tài liu chng nhn gii thích quan h ca người bo lãnh và người làm đơn

Tuyển sinh kì học

Kì hn コース 申し込み期間
4月 2年 前年10月末まで
7月 1年9ヶ月 当年2月末まで
10月 1年6ヶ月 当年4月末まで
1月 1年3ヶ月 前年8月末まで

各コースの学習期間と受付期間

コース 学習期間 開講学期 受付期間 学習内容
長期コース 進学 6ヶ月以上 1,4,7,10月 1月期:前年7〜9月中旬

4月期:前年9〜11月中旬

7月期:当年1〜3月中旬

10月期:当年3〜5月中旬

・文法,読み方,

書き方,

リスニング

・会話,作文,

漢字,聴解,

スピーチ

・構文,日本事情,

論文など

研修
短期コース 3ヶ月 1,4,7,10月 毎学期随時募集
ワーキングホリデー 3ヶ月 1,4,7,10月 毎学期随時募集

hướng dn tin hc phí

Hướng dn tng s tin nhp hc ( khi đăng kí nhp hc có phí tham kho 20,000 yên)

期間 施設費 授業料 傷害保 身体 合計
Working短期 3ヶ月 ¥10,000 ¥5,000 ¥135,000 ¥5,000 ¥2,000 ¥157,000
長期 6ヶ月 ¥52,500 ¥22,000 ¥283,500 ¥5,000 ¥2,000 ¥365,000
長期 1年 ¥52,500 ¥44,000 ¥567,000 ¥5,000 ¥2,000 ¥670,500

※入学時クラス分けテスト後、教材費、課外活動費を別途納付、※上記学費には消費税を含む.