Hướng dẫn nhập học, nộp học phí

Hướng dn nhp hc, np hc phí

Tư cách nhập học

Là nhng em được chp nhn tư cách đã tt nghip trung hc ph thông hoc cơ s tương đương

Hướng dẫn nhập học

Nội dung học phí

Khoản tiền học đã nộp theo nguyên tắc không được hoàn trả