Các lớp học bổ sung trong kỳ nghỉ hè

Các lớp học bổ sung trong kỳ nghỉ hè

Để cải thiện điểm số của học sinh tại Trường Ngoại ngữ Tokyo JLA,

Tôi sẽ làm những bài học bổ sung cùng nhau.

Ngày và giờ: ngày 30 tháng 7 năm 2018 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: 101 phòng học ở tầng một của trường chúng tôi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*