Thông báo lịch trình kì học sinh kì tháng 7 năm 2018

Thông báo lịch trình kì học sinh kì tháng 7 năm 2018 Từ trái tim chúng tôi đang chào đón các em học sinh khóa tháng 7năm 2018

Cho đến ngày 10 tháng 7 mong tất cả các em học sinh đều có mặt đông đủ ở trường.

< Lịch trình học sinh khóa tháng 7 năm 2018>

  1. Làm bài kiểm tra phân lớp khóa tháng 7- ngày 12 tháng 7 năm 2018
  2. Lễ nhập học khóa tháng 7 – ngày 13 tháng 7 năm 2018
  3. Bắt đầu giờ học đầu tiên cho học sinh khóa tháng7 – ngày 17 tháng 7năm 2018

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*