Thông báo lịch trình kì học sinh kì tháng 1 năm 2018

Thông báo lịch trình kì học sinh kì tháng 1 năm 2018
Từ trái tim chúng tôi đang chào đón các em học sinh khóa tháng 1 năm 2018

Cho đến ngày 10 tháng 1 mong tất cả các em học sinh đều có mặt đông đủ ở trường.

< Lịch trình học sinh khóa tháng 1 năm 2018>
1. Làm bài kiểm tra phân lớp khóa tháng 1- ngày 11 tháng 1 năm 2018
2. Lễ nhập học khóa tháng 1 – ngày 12 tháng 1 năm 2019
3. Bắt đầu giờ học đầu tiên cho học sinh khóa tháng1 – ngày 15 tháng 1 năm 2018

東京JLA外国語学校入学担当者

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*