Thông báo lịch trình kì học sinh kì tháng 10 năm 2017< Trường ở Waseda >

Từ trái tim chúng tôi đang chào đón các em học sinh khóa tháng 10 năm 2017

Cho đến ngày 7 tháng 10 mong tất cả các em học sinh đều có mặt đông đủ ở trường.

< Lịch trình học sinh khóa tháng 10 năm 2017>
1. Làm bài kiểm tra phân lớp khóa tháng 10- ngày 11 tháng 10 năm 2017
2. Lễ nhập học khóa tháng 10 – ngày 13 tháng 10 năm 2017
3. Bắt đầu giờ học đầu tiên cho học sinh khóa tháng10 – ngày 16 tháng 10 năm 2017

東京JLA外国語学校入学担当者

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*