Lễ hội tanabata (ngày ngưu lang chức nữ)

Hôm nay là ngày tanabata vui vẻ (ngày ngưu lang chức nữ)

Mọi người viết ước mơ bao gồm cả những ước nguyện của mình

Treo lên.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*