Bản đồ giao thông

22-1024x763waseda-01

jla map

〒169-0051   Tokyo,shinjyuku nishi waseda 1-11-6 Tel: 03(6233-7001)

1-11-6,Nishi-Waseda,Shinjuku-ku,Tokyo,   〒169-0051

– Đi từ ga tàu Tokyo, Akihabara mát 18/17 phút ( tuyến JL Sobu). Từ ga shinjyuku mất 11 phút( tàu điện ngầm)

-18 minutes from Tokyo station[JR Sobu line] , 17 minutes from Akihabara station[JR Sobu line]

11 minutes from Shinjuku station[Subway]

 – Đi từ sân bay Haneda mất 50 phút ( xe bus keisei mujin)
– Đi từ sân bay Narita mất 90 phút ( tuyến Keisei)

-50 minutes from Haneda Airport[Keisei airport bus], 90 minutes from Narita Airport[Keisei line]

map text

Print〒273-0004  Chiba ken, funabashi shi,minamihoncho 13-10 Tel:(047)495-0888

13-10,Minami-honcyo,Funabashi-shi,Chiba,Japan   〒273-0004

– Từ ga Tokyo, Akihabara mát 23/25 phút(đi tuyến JL Sobu)

-23 minutes from Tokyo Station[JR sobu line], 25 minutes from Akihabara Station[JR sobu line]
– Từ sân bay haneda mất 50 phút(đi xe bus Keisei rimuzin)
– Đi từ sân bay Narita 50 phút ( tuyến keisei)

-50 minutes from Haneda Airport[Keisei airport bus], 50 minutes from Narita Airport[Keisei line]